Cuma , Haziran 3 2022

bettilt giriş

Film izle
Ana Sayfa / Finansal Terimler / Devalüasyon Nedir? Devalüasyon Neden Gerekli?

Devalüasyon Nedir? Devalüasyon Neden Gerekli?

Devalüasyon nedir? Ülke ekonomisine dışarıdan devlet tarafından yapılan bir müdahaledir. Devalüasyon sonucunda, içinde bulunan ülkenin diğer ülkelerin para birimlerine oranla değerinin düşmesi durumudur. Böylesi bir durumu hiçbir devlet yönetimi isteyerek yapmamaktadır.

Devletler kendi para birimlerinin diğer devletlere oranla değer kaybetmesini istemiyor olsa da bazı durumlarda devalüasyon yapılıyor olması, ekonomik toparlanma açısından zorunluluk olmaktadır. Devalüasyon nedir? Genel olarak ülke vatandaşlarının sıklıkla sorduğu sorular arasındadır.  Ve zorunluluğu fazlasıyla anlaşılamamaktadır. Bu zorunluluğun doğmasının sebeplerinden biride ülke ekonomisinin dış ticaret dengesinin açık veriyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Devalüasyon Neden Gerekli?

Genellikle, devalüasyon sabit kur rejimi ya da yarı sabit kur rejimi uygulayan devletlerce uygulanılan para dengeleri üzerine kurulu para politikası aracıdır. Bir başka deyişle; Devalüasyon Nedir? Merkez bankası tarafından kullanılan para politikasıdır. Devalüasyon neden gerekli olduğu ile ilgili şu net olarak söylenebilir ki, ülkelerin ticaret açıklarını dengede tutmak için yapmış oldukları para politikalarına ihtiyaç zaruridir. Devletin ticaret açığının arttığı dönemlerde paranın değerini düşürerek yani devalüasyon uygulayarak duruma el koymaktadır. Devalüasyon neden gerekli? Sorularına ilişkin açıklama hemen hemen tüm belgelerde bu şekilde açıklanmaktadır.

Para Piyasalarında Devalüasyon Nedir?

Kur sistemlerinde döviz piyasaları arz ve talep oranlı değişmektedir. Para piyasalarında devalüasyon nedir? şeklinde ekonomistlere sorulan sorularda genellikle verilen cevap; “Devalüasyon komplex bir problemdir. Psikoloji, sosyal ve ekonomik yaklaşımlar doğrultusun düşünülebilecek bir para politikasıdır.” Bu şekilde yapılmaktadır.

Para piyasalarında devalüasyon nedir? Devalüasyon planlı bir şekilde önceden öngörülebilen bir karar mekanizması değildir. Bu durumun sebebi ise, devalüasyon sonucunda ülkelerin birbirinden bağımsız bir politika ile ithal girdilerin fiyatlarını yükseltip ihracat çıktılarının fiyatlarını düşürme yönlü hareket etmektedir.İthal gelen ürünlerin toplam alım talebi düşerken, ihracat ürünlerinin ise yıllık hacmi yükselmektedir. Bu sebepler, ülke dış ticaret dengesi üzerinde doğan ödemeler dengesi açıklarının kapatmak olanağı doğmaktadır.

devaluasyon nedir

Devalüasyonun Para Piyasalarına Olumsuz Etkisi

Devalüasyonun para piyasalarına olumsuz etkisi ise, ilk dış ticaret sistemini etkilemektedir. Bir ülkede oluşan devalüasyon sonucunda ithal girdilerde daralma olacağından mevcut ihtal malların yerel para cinsinden fiyatları yükselir. Devalüasyonun para piyasalarına olumsuz etkisi direkt olarak ithal edilen malların fiyatlarının da iç piyasada yükselme olarak yansımaktadır. Devalüasyon para piyasalarına olumsuz etkisi genel olarak;

  • Devalüasyon sonrasında ithal mal fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerine yansıyacağından maliyetleri arttırıcı etkisi olacağı söylenebilmektedir.
  • Devalüasyon sonucunda dış borçların yerli para karşılığının artması ile ödenecek dış borç bütçe açığına sebebiyet verecektir.

Devalüasyonun Para Piyasalarına Olumlu Etkisi

Devalüasyonun ülke ekonomisinde olumlu olarak katkı sağlamaktadır.

  • Dış ticaret üzerinde tasarruf sağlayıcı etki yaratırken, ithalatta rakip endüstrilere yönelik iş talebi arttırır. Yabancı paranın yurt içi satın alma gücü artacağı için yabancı sermayenin ülkeye girişi avantajlı hale gelmiş olmaktadır. Yasal olmayan kanallar üzerinden işlem gören dövizler resmi kanallar yoluyla ekonomiye kazandırılır.

Para Politikası Olarak Devalüasyon Nedir?

Her devalüasyon uygulandığı ülkenin yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Bir para politikası olarak devalüasyon nedir? Genellikle, bu durumun ardından yani devalüasyona giden ülkenin ithal girdilerin fiyatları kur yükselmesi sebebiyle, rakamları yüksek olacaktır. Geri kalmış ülkelerin ihtal piyasaya ihtiyaç duyması nedeniyle, zorunlu malları ithal etme durumunda kalacaklardır.

Bir ülkenin ödemeler bilançosundaki dış ticaret açığı dengesini sağlayabilmesinin bir yolu olarak devalüasyonu seçmesi durumunda uygulanan devalüasyon sonunda iç fiyatların yükselmiyor olması gerekmektedir. Para politikası olarak devalüasyon nedir? paranın direnç noktasını dengede tutmak ve dış ticaret ile iç ticaret arasındaki rakamsal oranları kontrol etmektir.

devaluasyon nedir

Devletin Dış Ticaret Dengeleri

Buna göre devalüasyon sonucunda devletin dış ticaret dengelerini sağlayabilmek adına, ithalatı zorlaştırıp döviz çıkışını yavaşlatarak ihracatı arttırması gerekir ki, ihracat açığına olumlu yönde bir hareket yapılabilsin. Devletin dış ticaret dengelerini sağlıyor olması bu anlamda hayati önem arz etmektedir.

Devletin dış ticaret dengelerinden de devalüasyon nedir? Ödemeler dengesindeki var olan açığı kapatmak için ya da onarmak için de denilebilmektedir. Döviz cinsinden ulusal paranın değerini belirli bir oranda düşürüp. İthalat olan malları pahalılaştırarak ithal girdileri azaltıp, ihracatı arttırmak yoluyla dış ticaret dengesini düzeltiyor olmaktır.

Örneğin; 24.01.1980 kararları kapsamında Türkiye’de uygulanan devalüasyon örneğinde, döviz karşısında Türk Lirasının değeri düşürülmesiyle, ithal ikameci politikalar terk edilerek, ihracata yönelik sanayileşme politikalarına geçilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede, ihracat gelirlerinin arttırılmasına ilişkin tedbirler uygulandığı görülecektir. Başabaş Noktası Nedir? Başabaş Noktası Nasıl Hesaplanır?  yazımızı okudunuz mu?

Hakkında admin

Kontrol et

Paladyum Nedir

Paladyum Nedir? Paladyum Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

Paladyum, başta endüstriyel ve elektronik ürünlerin imalatında kullanılan gümüş renkli, parlak metaldir. Yeraltı su arıtımı, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.